Izvještaji o provedenim postupcima javnih nabavki

Nabavka usluge - nabavka pogonskog motornog goriva od 13.11.2020. godine, u iznosu od 4273,70 KM

Nabavka usluge - nabavka radova, usluga i roba do 100KM

Nabavka usluge - nabavka radova, usluga i roba do 100KM

Nabavka robe - razne kancelarijske potrepštine

Nabavku usluge - nabavka godišnje pretplate za stručni časopis

Nabavku usluge - servisiranje službenog vozila, Trebinje

Nabavku usluge - servisiranje službenog vozila, Bijeljina

Nabavka usluge - deratizacija i dezinsekcija službenih prostorija

Nabavka usluge - osiguranja zaposlenih Centra za pružanje besplatne pravne pomoći

Nabavka usluge - popravka i lakiranje službenog motornog vozila

Nabavka usluga - osiguranje vozila od autoodgovornosti

Nabavka robe - novogodišnji program kalendari

Nabavka usluge - tehnički pregled za službenih vozila

Nabavka robe - nabavka autoguma

Nabavka robe - nabavka pića

Nabavka usluge – parkiranje, godišnja parking karta za 2021

Nabavka robe - nabavka usisivača

Nabavka robe - kancelarijski namještaj

Nabavka robe - sudsko-advokatskih rokovnika

Nabavka usluge - sistematskog pregleda zaposlenih

Nabavka robe - konvektor i nosač za konvektor

Nabavka robe - konvektor i nosač za konvektor

Nabavka robe - godišnja pretplata za časopis Sudska praksa

Nabavka usluge - godišnja pretplata za literaturu

Nabavka robe - paketići za Sv. Nikolu

Nabavka usluga - održavanje rashladne opreme klima uređaja

Nabavka usluge - nabavka vizit karata

Nabavka robe - tečnosti za održavanje vjetrobranskog stakla

Nabavka usluge – održavanje i popravak računarske opreme

Nabavka usluge – održavanje i popravak računarske opreme

Nabavka robe - personalni dosije

Nabavka usluge - nabavka vizit karata

Nabavka robe - službenog putničkog automobila

Nabavka usluge - kompjuterske i uz njih vezane usluge

Nabavka robe - kafe, čaja i drugih artikala

Nabavka usluge - godišnja članarina za Društvo računovođa i revizora

Nabavka robe - Obnova godišnje licence o profesionalnoj osposobljenosti, za rad i rad u javnoj praksi

Nabavka robe - antivirusni program Kaspersky

Nabavka usluge - nabavka službenog putničkog automobila

Nabavka usluge - dezinfekcije prostorija

Nabavka usluge - sredstava za higijenu

Nabavka usluge - deratizacija kancelarija Trebinje

Nabavka usluga - održavanja rashladne opreme

Nabavka usluga - opravke klima uređaja

Nabavka robe - poklon ručni sat

Nabavka robe - kancelarijskog materijala

Nabavka robe - tonera i štampača

Nabavka komunalnih usluga - toplotne energije

Nabavka usluga - odvoza smeća

Nabavka usluge - isporuke električne energije

Nabavka usluge - isporuke vode

Nabavka robe - akumulatora za službeno vozilo Centra

Nabavka robe - polovnih dijelova za službena vozila

Nabavka radova - prepravke radijatorskih baterija na instalaciji grijanja u prostorijama Centra, Kancelarija Istočno Sarajevo

Nabavka robe - Izdanja Službenog glasnika 2019. godine na CD-u

Nabavka godišnje pretplate za Službeni glasnik, Dikta registar i Elektronski registar objavljenih podataka

Nabavka godišnje pretplate za stručni časopis Finrar za 2020

Nabavka radova - usluga i roba do 100KM

Nabavka usluge parkiranja - godišnja parking karta za vozilo službeno vozilo Kancelarije Istočno Sarajevo

Nabavka robe - godišnja pretplata za časopis Sudska praksa

Nabavka usluge - deratizacije prostorija Centra, Kancelarija u Trebinju

Nabavka robe - paketića za Sv. Nikolu

Nabavka robe - novogodišnjeg programa

Nabavka usluge - pranja službenih vozla Centra za pružanje besplatne pravne pomoći

Nabavka robe - sudsko advokatskih rokovnika

Nabavka robe - tečnosti za održavanje vjetrobranskog stakla

Nabavka usluge - redovni servis službenog vozila Kancelarija Istočno Sarajevo

Nabavka usluge - popravka i lakiranje službenog motornog vozila Škoda Rapid

Nabavka usluge - obezbjeđenja radnika i imovine Centra

Nabavka robe - guma za službena vozila

Nabavka robe - antivirisnog programa

Nabavka usluge - servis klima uređaja

Nabavka usluge - obnova licence za rukovodioca odsjeka finansije i računovodstvo

Nabavka usluge - produženje zakupa domena i usluge veb hostinga

Nabavka usluge - servis i održavanje vozila

Nabavka robe - kompjuterski materijal, toner za računare

Nabavka robe - kafe, čaja i drugih artikala

Nabavka usluge - radova, usluga i roba do 100 KM

Nabavka robe - kancelarijski materijal

Nabavka robe - kompjuterski materijal

Nabavka usluga parkiranja - godišnja parking kartica za 2019. godinu

Nabavka usluga - popravka i servis klima uređaja

Nabavka usluge - deratizacija prostorija Centra za pružanje besplatne pravne pomoći, Kancelarija Trebinje

Nabavka usluge - deratizacija prostorija Centra za pružanje besplatne pravne pomoći, Kancelarija Istočno Sarajevo

Nabavka robe - godišnje pretplate za usluge korištenja poštanskog faha

Nabavka robe - godišnje pretplate za stručni časopis

Nabavka usluge - popravka i lakiranje službenog motornog vozila

Nabavka usluge - hotelski smještaj u zemlji 2019

Nabavka robe - Službeni glasnik RS za 2018. godinu, izdanje na CD-u

Nabavka robe - potrošnog materijala za održavanje higijene

Nabavka godišnje pretplate na Službeni Glasnik, Dikta registar i Elektronski registar objavljenih propisa RS

Nabavka usluge - vanredna popravka centralne brave službenog motornog vozila

Nabavka usluge - vanredna popravka službenog motornog vozila

Nabavka usluge - servis i održavanje vozila

Nabavka usluge - tehnički pregled devet službenih vozila

Nabavka robe - godišnja pretplata za časopis Sudska praksa

Nabavka usluge - kotizacija za stručni seminar

Nabavka usluge - komunalnih usluga električne energije

Nabavka usluge - komunalnih usluga isporuke toplotne energije

Nabavka usluge - komunalnih usluga odvoz smeća

Nabavka usluge - komunalnih usluga isporuke vode

Nabavka usluga - nabavka radova, usluga i roba do 100 KM

Nabavka robe - molersko-farbarskih radova

Nabavka robe - paketića za Svetog Nikolu

Nabavka robe - tablet računara

Nabavka robe - fiksni telefoni

Nabavka usluga - dubinsko pranje stolica Centra za pružanje besplatne pravne pomoći

Nabavka usluga - pranja službenih vozila

TOP