Izvještaji o provedenim postupcima javnih nabavki

Nabavka usluge - deratizacija prostorija Centra za pružanje besplatne pravne pomoći, Kancelarija Trebinje

Nabavka usluge - deratizacija prostorija Centra za pružanje besplatne pravne pomoći, Kancelarija Istočno Sarajevo

Nabavka robe - godišnje pretplate za usluge korištenja poštanskog faha

Nabavka robe - godišnje pretplate za stručni časopis

Nabavka usluge - popravka i lakiranje službenog motornog vozila

Nabavka usluge - hotelski smještaj u zemlji 2019

Nabavka robe - Službeni glasnik RS za 2018. godinu, izdanje na CD-u

Nabavka robe - potrošnog materijala za održavanje higijene

Nabavka godišnje pretplate na Službeni Glasnik, Dikta registar i Elektronski registar objavljenih propisa RS

Nabavka usluge - vanredna popravka centralne brave službenog motornog vozila

Nabavka usluge - vanredna popravka službenog motornog vozila

Nabavka usluge - servis i održavanje vozila

Nabavka usluge - tehnički pregled devet službenih vozila

Nabavka robe - godišnja pretplata za časopis Sudska praksa

Nabavka usluge - kotizacija za stručni seminar

Nabavka usluge - komunalnih usluga električne energije

Nabavka usluge - komunalnih usluga isporuke toplotne energije

Nabavka usluge - komunalnih usluga odvoz smeća

Nabavka usluge - komunalnih usluga isporuke vode

Nabavka usluga - nabavka radova, usluga i roba do 100 KM

Nabavka robe - molersko-farbarskih radova

Nabavka robe - paketića za Svetog Nikolu

Nabavka robe - tablet računara

Nabavka robe - fiksni telefoni

Nabavka usluga - dubinsko pranje stolica Centra za pružanje besplatne pravne pomoći

Nabavka usluga - pranja službenih vozila

TOP