Osnovni elementi ugovora

Nabavka robe - fiksni telefoni

Nabavka usluga - dubinsko pranje stolica Centra za pružanje besplatne pravne pomoći

Nabavka usluga - pranja službenih vozila

Nabavka usluga - osiguranje motornih vozila od autoodgovornosti

Nabavka usluga - stručnog usavršavanja zaposlenih, kotizacija za seminar

Nabavka robe - novogodišnji program, hemijske olovke, kalendari, rokovnici i drugo

Nabavka robe - kancelarijski namještaj, ormar i radni sto

Nabavka robe - kancelarijska oprema, klima uređaj, usisivač i drugo

Nabavka usluge - hotelskog smještaja

Nabavka usluga - arhiviranja i razvrstavanja arhivske građe

Nabavka usluga - tehničkog osiguranja, obezbjeđenja lica i imovine Centra

Nabavka robe - poslovnih sudsko advokatskih dnevnika

Nabavka usluge - stručnog usavršavanja zaposlenih

Nabavka usluge - hotelskog smještaja

Nabavka usluge - godišnje pretplate za usluge korištenja poštanskog faha

Nabavka usluge - godišnja članarina za Društvo računovođa i revizora

Nabavka usluge - stručno usavršavanje zaposlenih-jedna kotizacija za Oktobarske pravničke dane

Nabavka usluge - deratizacija prostorija Centra za pružanje besplatne pravne pomoći, Kancelarija Istočno Sarajevo

Nabavka usluge - popravka službenog motornog vozila

Nabavka robe - tečnost za održavanje vjetrobranskog stakla

Nabavka robe - vjetrobranska stakla za službena motorna vozila

Nabavka robe - kafa, čaj i drugi artikli

Nabavka robe - obnova licence za rukovodioca odsjeka za finansije i računovodstvo

Nabavka usluge - hotelski smještaj

Nabavka usluge - hotelski smještaj

Nabavka usluge - zdravstvene i socijalne usluge

Nabavka usluge - održavanje i popravak

Nabavka usluga - stručnog usavršavanja zaposlenih-kotizacije

Nabavka robe - autogume za službeno motorno vozilo

Nabavka usluge - obrazovne usluge i usluge stručnog usavršavanja

Nabavka usluge - održavanje i popravke

Nabavka robe - antivirusni program

Nabavka robe - kompjuterska oprema

Nabavka usluge - hotelski smještaj

Nabavka usluge - hotelski smještaj

Nabavka robe - stručna literatura

Nabavka robe - nabavka kancelarijskog materijala

Nabavka usluge - hotelski smještaj

Nabavka robe - nabavka stručne literature

Nabavka usluge - kotizacija za stručni seminar

Nabavka usluge - kotizacija za stručni seminar 2

Nabavka robe - nabavka kancelarijskog materijala

Nabavka usluge - hotelski smještaj u zemlji

Nabavka usluge - hotelski smještaj

Nabavka robe - potrošnog materijala za održavanje higijene

Nabavka robe - gume za službeno vozilo

Nabavka usluge - godišnje pretplate na stručni časopis Finrar

Nabavka usluge - kotizacija za stručni seminar

Nabavka usluge - hotelski smještaj u zemlji Istočno Sarajevo

Nabavka usluge - hotelski smještaj u zemlji

Nabavka robe - nabavka godišnje pretplate na Službeni Glasnik i Dikta registar

Nabavka usluge - servis i održavanje vozila

Nabavka robe – obnova licence za rukovodioca odsjeka za finansije i računovodstvo

Nabavka usluge - tehnički pregled službenih vozila

Nabavka usluge - odvoz smeća

Nabavka robe - sitne nabavke

Nabavka usluge - pranje službenih vozila

Nabavka usluge - zamjena auto dijelova

Nabavka usluge - godišnje pretplate za poštanski fah

Nabavka robe - omot spisa

Nabavka usluge - kolektivnog osiguranja radnika

Nabavka robe - kupovina ostalog kancelarijskog materijala

Nabavka usluge - tehničkog osiguranja imovine

Nabavka robe - patosnice za auto

Nabavka robe - poštanski sandučići

Nabavka usluge - lakiranje i poravka službenog motornog vozila

Nabavka usluge - hotelski smještaj

Nabavka robe - kancelarijski namještaj

Nabavka usluge - hotelski smještaj

Nabavka usluga - produženje zakupa domena i usluge veb hostinga

Nabavka usluge - sistematski pregled radnika

Nabavka usluge - kotizacija za stručni seminar

Nabavka robe - sudsko-advokatskih rokovnika

Nabavka robe - trakaste zavjese za kancelarije

Nabavka usluge - hotelski smještaj

Nabavka usluge - kotizacija za stručni seminar

Nabavka usluge - kotizacija za stručni seminar

Nabavka molersko - farbarskih radova

Nabavka usluge - hotelski smještaj Trebinje

Nabavka usluge - hotelski smještaj

Nabavka robe - sitne usluge

Nabavka usluge - pranje vozila

Nabavka robe - montaža auto guma

Nabavka usluge - kotizacija za učešće na stručnom seminaru

Nabavka usluge - kotizacija za stručni seminar

Nabavka usluge - hotelski smještaj Teslić

Nabavka robe - antivirusna zaštita

Nabavka usluge - servisiranje i održavanje računara i kopir aparata

Nabavka robe - dnevna štampa

Nabavka usluge - kotizacija za stručni seminar

Nabavka usluge - hotelski smještaj u zemlji

Nabavka usluge - hotelski smještaj u inostranstvu 1

Nabavka usluge - hotelski smještaj u inostranstvu 2

Nabavka usluge - obrazovne usluge i usluge stručnog usavršavanja 1

Nabavka usluge - obrazovne usluge i usluge stručnog usavršavanja 2

Nabavka usluge - obrazovne usluge i usluge stručnog usavršavanja 3

Ugovor o nabavci kancelarijskog materijala

Nabavka usluge - nabavka potrošnog kancelarijskog materijala

Ispravka za obaviještenje o nabavci 163-7-1-9-3-2/17

Nabavka usluge - hotelski smještaj

Nabavka usluge - nabavka potrošnog materija za održavanje higijene

Nabavka usluge - Servisiranje službenog vozila Škoda Fabia Ambiente

Nabavka robe - Nabavka godišnje pretplate na Službeni glasnik i Dikta registar

Nabavka robe - omoti spisa

Nabavka robe - ostalog kancelarijskog materijala

Nabavka robe - paketići sveti Nikola

Nabavka usluge - popravka i lakiranje službenog motornog vozila

Nabavka usluge - isporuka toplotne energije

Nabavka usluge - izrada internet stranice

Nabavka usluge - isporuka električne energije

Nabavka usluge - isporuka vode

Nabavka usluge - odvoz smeća

Nabavka usluge - kolektivnog osiguranja radnika

Obavještenje o dodijeli ugovora - gorivo

Realizacija ugovora 2016

Nabavka robe - Komentar Zakona o radu Republike Srpske

Nabavka robe - Priručnik Pravna zaštita u javnim nabavkama

Nabavka usluge - Isporuka toplotne energije 2016

nabavka usluge - isporuka vode 2016

Nabavka usluge - odvoz smeća 2016

Nabavka usluge - isporuka električne energije u toku 2016

Nabavka usluge - održavanje motornih vozila Centra

Nabavka robe sa isporukom - dnevna štampa

Nabavka godišnje pretplate na stručni časopis FINRAR

Nabavka dva zidna klima uređaja

Nabavka robe - Priručnik za praktičnu primjenu Zakona o javnimm nabavkama

Nabavka robe, knjige - Obrasci opštih i pojedinačnih akata prema Zakonu o radu Republike Srpske

Nabavka usluge održavanja i popravke klima uređaja

Nabavka usluge ažuriranja GSM mreže - navigacije

Nabavka robe - Priručnik pravna zaštita u javnim nabavkama

TOP