Бесплатна<br>ПРАВНА ПОМОЋ

Бесплатна
ПРАВНА ПОМОЋ

у поступцима пред судовима у РС

у поступцима пред судовима у РС

ВРСТЕ БЕСПЛАТНЕ ПРАВНЕ ПОМОЋИ

УПРАВНИ СПОР

УПРАВНИ СПОР

Судска заштита појединачних права и правних интереса.

ВАНПАРНИЧНИ ПОСТУПАК

ВАНПАРНИЧНИ ПОСТУПАК

Одузимање и враћање пословне способности, расправљање заоставштине,...

ИЗВРШНИ ПОСТУПАК

ИЗВРШНИ ПОСТУПАК

на основу извршне одлуке суда и извршно судско поравнање.

АПЕЛАЦИЈЕ

АПЕЛАЦИЈЕ

Редован правни поступак против одлуке нижег суда.

МЕДИЈАЦИЈА

МЕДИЈАЦИЈА

Поступак мирног рјешавања спора

ПИСМЕНО САСТАВЉАЊЕ

ПИСМЕНО САСТАВЉАЊЕ

Помоћ у састављању свих врста правних докумената.

Како остварити право на бесплатну правну помоћ?

Да би остварили право на бесплатну правну помоћ потребно је да попуните и поднесете један од Захтјева за остваривање права на правну помоћ:

Захтјев 1

Захтјев 1

Ово право имају сви грађани Републике Српске без обзира на финансијске критеријуме.

Захтјев 2

Захтјев 2

Овај захтјев се подноси под условом да се ради о социјално угроженим категоријама.

Центар за пружање бесплатне правне помоћи

Канцеларија БАЊА ЛУКА

Славка Родића 4
Тел: 051 / 233 570 ; 233 571
Факс: 051 / 233 560
Емаил: info@mpr-centar.org

Центар за пружање бесплатне правне помоћи

Канцеларија ДОБОЈ

Светог Саве 20
Тел: 053 / 200 210 ; 200 211
Факс: 053 / 200 212
Емаил: doboj@mpr-centar.org

Центар за пружање бесплатне правне помоћи

Канцеларија ТРЕБИЊЕ

Обала Луке Вукаловића 45
Тел: 059 / 272-551
Факс: 059 / 272-550
Емаил: trebinje@mpr-centar.org

Центар за пружање бесплатне правне помоћи

Канцеларија ИСТОЧНО САРАЈЕВО

Стефана Немање 13
Тел: 057 / 310-451
Факс: 057 / 310-450
Емаил:centaris@teol.net

Центар за пружање бесплатне правне помоћи

Канцеларија БИЈЕЉИНА

Мајевичка 33-35
Тел: 055 / 292-440
Факс: 055 / 292-441
Емаил: ppomoc.bn@teol.net

TOP