Извјештаји о проведеним поступцима јавних набавки

Набавка услуге - сервис и одржавање возила Источно Сарајево

Набавка услуге - поправка електро инсаталација на службеном возилу

Набавка услуге - услуге поправака и одржавања возила

Набавка робе - компјутерске опреме 1

Набавка робе - уређај за електронско плаћање путарине

Набавка услуге - сервис и одржавање возила, канцеларија Бања Лука

Набавка услуге - сервисирање службеног возила, канцеларија Бања Лука

Набавка робе - ручни сат

Набавка услуге - сервисирање службеног возила Требиње

Набавка услуге - годишња лиценца о професионалној оспособљености, за рад и рад у јавној пракси

Набавка услуге - годишња чланарина за Друштво рачуновођа и ревизора

Набавка робе – омот списа

Набавка робе - компјутерске опреме 2

Набавка услуге - објављивање Јавног конкурса

Набавка услуге - сервисирања и одржавање у гарантном року службеног возила

Набавка робе - судско - адвокатских роковника

Набавка робе - антивирусни програм „Kaspersky“

Набавка услуге – путарина, ЕНП допуна картице

Набавка услуге - технички преглед службених возила

Набавка услуге - осигурања аута од аутоодговорности

Набавка молерско - фарбарских радова

Набавка робе - годишње претплате за стручни часопис за 2022. годину

Набавка робе - канцеларијски намјештај

Набавка робе - пакетићи за Св. Николу

Набавка робе - Новогодишњи програм (календари, роковници и друго)

Набавка услуге - Рекламне услуге и услуге маркетинга

Набавка робе - рачунара и рачунарске опреме

Набавка услуге - осигурање запослених Центар за пружање бесплатне правне помоћи

Набавка услуге - сервисирање службеног возила, канцеларија Бијељина 1

Набавка услуге - сервисирање службеног возила, канцеларија Бијељина 2

Набавка робе - канцеларијски намјештај - фотеље за канцеларије

Набавка робе - канцеларијске опреме - гријалица

Набавка услуге - одржавања опреме (поправку столова)

Набавка робе - кафе, чаја и других артикала

Одлука о избору најповољнијег понуђача – набавка погонског моторног горива

Репарација полуга брисача на службеном возилу

Техничко осигурање/обезбјеђење лица и имовине Центра (алармни систем)

Набавка ЦД-а „Службеног гласника Републике Српске“ из 2020. године

Набавка годишње претплате за стручну литературу за 2021. годину - „Службени гласник Републике Српске, Дикта регистар и Електронски регистар објављених прописа Републике Српске“

Дневна штампа - Глас Српске и Еуро Блиц, за период од 01.01.2021. године до 28.02.2021. године

Набавка канцеларијског материјала

Набвка компјутерског материјала – тонера

Набавка потрошног материјала за одржавање хигијене

Сервисирање службеног возила, канцеларија Бијељина

Набавка кафе, чаја и других артикала

Сервисирање службеног возила, канцеларија Добој

Дератизација и дезинсекција службених просторија

Одржавање расхладне опреме (клима уређаја)

Продужење закупа домена

Набавка погонског моторног горива

 

Праћење реализације уговора 01.10.-31.12.2021

Праћење реализације уговора 01.04.-30.06.2021

Праћење реализације уговора 01.01.-31.03.2021

TOP