Бесплатна правна помоћ

Центар пружа бесплатну правну помоћ заступања у поступцима пред судовима и другим надлежним органима у Републици Српској.

Мисија центра

Центар за бесплатну правну помоћ је Републичка управна организација у саставу Министарства правде, коју је основала Влада Републике Српске, са жељом да се правна помоћ пружи физичким лицима, грађанима Републике Српске и другим лицима која се налазе на територији Републике Српске, идентификованим као социјално угрожене категорије, а који нису у ситуацији да измирују трошкове заступања у поступцима остваривања својих права и на закону заснованих интереса пред судовима у Републици Српској. Бесплатну правну помоћ можете добити у нашим канцеларијама у Бањој Луци, Добоју, Источном Сарајеву, Требињу и Бијељини.

Обрасци

Образац број 1

Овај захтјев могу поднијети грађани којима је потребна бесплатна правна помоћ у заступању пред судовима, а и сти се подноси на основу финансијског критеријума, или на основу критеријума личног својства/статуса пред надлежним органом.

Образац број 2

Овај захтјев могу поднијети сви грађани, без обзира на финансијски критеријум, односно критеријум личног својства/статуса пред надлежним органом, а захтјев се односи на опште обавјештење о правима и обевезама, правни савјет и помоћ у попуњавању обрасца и правну помоћ у сачињавању писмена“.

Материјали

brošura

Летак

zakon

Закон о остваривању права на бесплатну правну помоћ

odluka

Одлука о остваривању права на бесплатну правну помоћ у јединицама локалне самоуправе

Центар за пружање бесплатне правне помоћи

Контактирајте нас

Славка Родића 4, 78000 Бања Лука

051/233-570, 233-571

051/233-560