Позив за достављање понуда у фази испитивања тржишта