Поступци по Правилнику из Анекса 2 дио Б

Листа докумената

Архива

Поступци по Правилнику из Анекса 2 дио Б 2022

Набавка услуге – Котизација за стручни семинар Набавка услуге - хотелског смјештаја, у земљи вила Врбас Набавка услуге - хотелски смјештај у земљи вила Врбас Б.Лука Набавка услуге - хотелског смјештаја Златибор Набавка услуге - стручни семинар савез рачуноводја и...

Поступци по Правилнику из Анекса 2 дио Б – 2021

Набавке услуге – хотелског смјештаја у иностранству, на Златибору Набавка услуге котизације - семинар на Златибору за „Zepter Passport“ Бања Лука Набавке услуге – хотелског смјештаја у земљи – у Требињу Набавка услуге монтаже и баланса гума, Канцеларија Источно...