Извјештаји о проведеним поступцима јавних набавки – 2023

Листа докумената

Одлука о изузећу – Закуп Бања Лука 2023

Одлука о изузећу – Закуп Бијељина 2023

Набавка услуге – шлепање службеног возила

Набавка робе – набавка кафе, чаја и других артикала 2

Набавка услуге – закуп домена

Набавка услуге – сервисирање и одржавања возила, Бања Лука шкода рапид

Набавка услуге – сервисирање службеног возила, канцеларија Требиње

Набавка услуге- сервис и одржавање возила, Источно Сарајево

Набавка услуге – паркинг мјесто за службено моторно возило

Набавка услуге – oбјављивање тендера, додјела уговора

Набавка робе – хидраулични затварач од улазних врата

Набавка услуге – сервисирање службеног возила, канцеларија Бијељина

Набавка услуге – услуга монтаже, поправке и баланса гума, Бања Лука

Набавка услуге – услуга монтаже, поправке и баланса гума, Требиње

Набавка услуге – услуге поправака и одржавања возила, Бања Лука

Набавка услуге – oбјављивање тендера

Набавка робе – омот списа

Набавка робе – Канцеларијски материјал

Набавка робе – Набавка потрошног материјала за одржавање хигијене

Набавка робе – Набавка ЦД-а „Службеног гласника Републике Српске“ из 2022. године

Набавка робе – Тонери

Набавка услуге – паркинг мјесто Ист. Сарајево

Набавка услуге – Сервисирање и одржавање рачунара и рачунарске опреме

Набавке услуга – одвоз смећа – Бијељина

Набавке услуга – одвоз смећа – Источно Сарајево

Набавке услуга – одвоз смећа – Добој

Набавке услуга – одвоз смећа – Требиње

Набавка робе – годишње претплате за Службени гласник и Електронски регистар објављених прописа РС

Набавка робе – Набавка кафе, чаја и других артикала

Набавка робе – часопис СУДСКА ПРАКСА – годишња претплата

Набавке услуга – испорука воде Бијељина

Набавке услуга – испорука воде Источно Сарајево

Набавка услуге – техничког осигурања обезбјеђења лица и имовине Центра

Набавка услуге – испорука топлотне енергије – Добој

Набавка услуге – прање аута новембар

Набавка услуге – прање аута октобар

Набавка услуге – прање аута септембар

Набавка услуге – прање аута јуни

Набавка услуге – прање аута мај

Набавка услуге – прање аута април

Набавка услуге – прање аута март

Набавка услуге – прање аута фебруар

Оглас за продају половног моторног возила

Полугодишњи извјештај за период Јануар-јули 2023

Набавка робе – одлука о избору најбољег понуђача – погонско моротно гориво

Набавка робе – набавка погонског моторног горива ЛОТ 5 31.3.2023

Набавка робе – набавка погонског моторног горива ЛОТ 4 31.3.2023

Набавка робе – набавка погонског моторног горива ЛОТ 3 31.3.2023

Набавка робе – набавка погонског моторног горива ЛОТ 2 31.3.2023

Набавка робе – набавка погонског моторног горива ЛОТ 1 31.3.2023

Архива

Извјештаји о проведеним поступцима јавних набавки – 2022

Набавка услуге - хотелског смјештаја хотел РАС Набавка услуге - техничког осигурања обезбједјења лица и имовине МПР Набавка услуге - монтажа, баланс и оправка гума Б.Лука Набавка услуге - монтажа, баланс и оправка гума Бијељина Набавка услуге - монтажа, баланс и...

Извјештаји о проведеним поступцима јавних набавки – 2021

Набавка услуге - сервис и одржавање возила Источно Сарајево Набавка услуге - поправка електро инсаталација на службеном возилу Набавка услуге - услуге поправака и одржавања возила Набавка робе - компјутерске опреме 1 Набавка робе - уређај за електронско плаћање...