2017

Набавка услуге - колективног осигурања радника

Набавка робе - куповина осталог канцеларијског материјала

Набавка услуге - техничког осигурања имовине

Набавка робе - патоснице за ауто

Набавка робе - поштански сандучићи

Набавка услуге - лакирање и поравка службеног моторног возила

Набавка услуге - хотелски смјештај

Набавка робе - канцеларијски намјештај

Набавка услуге - хотелски смјештај

Набавка услуга - продужење закупа домена и услуге веб хостинга

Набавка услуге - систематски преглед радника

Набавка услуге - котизација за стручни семинар

Набавка робе - судско-адвокатских роковника

Набавка робе - тракасте завјесе за канцеларије

Набавка услуге - хотелски смјештај

Набавка услуге - котизација за стручни семинар

Набавка услуге - котизација за стручни семинар

Набавка молерско - фарбарских радова

Набавка услуге - хотелски смјештај Требиње

Набавка услуге - хотелски смјештај

Набавка робе - ситне услуге

Набавка услуге - прање возила

Набавка робе - монтажа ауто гума

Набавка услуге - котизација за учешће на стручном семинару

Набавка услуге - котизација за стручни семинар

Набавка услуге - хотелски смјештај Теслић

Набавка робе - антивирусна заштита

Набавка услуге - сервисирање и одржавање рачунара и копир апарата

Набавка робе - дневна штампа

Набавка услуге - котизација за стручни семинар

Набавка услуге - хотелски смјештај у земљи

Набавка услуге - хотелски смјештај у иностранству 1

Набавка услуге - хотелски смјештај у иностранству 2

Набавка услуге - oбразовне услуге и услуге стручног усавршавања 1

Набавка услуге - oбразовне услуге и услуге стручног усавршавања 2

Набавка услуге - oбразовне услуге и услуге стручног усавршавања 3

Уговор о набавци канцеларијског материјала

Набавка услуге - набавака потрошног канцеларијског материјала

Исправка за обавијештење о набавци 163-7-1-9-3-2/17

Набавка услуге - хотелски смјештај

Набавка услуге - набавка потрошног материја за одржавање хигијене

Набвака услуге- Сервисирање службеног возила Шкода Фабиа Амбиенте

Набавка робе - Набавка годишње претплате на Службени гласник и Дикта регистар

TOP