2016

Јавни позив за достављање понуда за услугу техничког­ прегледа службеног возила Центра за пружање бесплатне правне помоћи

Одлукa на позив за доставу понуда за набавку услуга хотелског смјештаја у земљи и иностранству Big Jahorina d.o.o Пале 2016. година

Одлука за набавку услуга стручног усавршавања запослених понуђача Sky2Travel 2016. година

Одлука о прихватању понуда за набавку услуга стручног усавршавања запослених понуђача EU Tender s.p. 2016. година

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга стручног усавршавања запослених понуђача Центар за демократизацију друштва БЛ 2016. година

Одлука о прихватању понуда за набавку услуга стручног усавршавања запослених понуђача BEST SOLUTIONS d.o.o 2016. година

Одлука о прихватању понуда за набавку услуга стручног усавршавања запослених понуђача Удружње архивских радника РС 2016.године

Одлука о прихватању понуде за набавку услуге – котизације, једног радника Центра, понуђача Савез рачуновођа и ревизора 2016. година

Одлука на позив за доставу понуда за набавку услуга хотелског смјештаја у земљи и иностранству у 2016. години

Одлука о избору најбољег понуђача за доставу понуда за набавку услуга систематског прегледа 2016

Позив за достављање понуда за набавку услуга систематског прегледа запослених 2016

Јавни позив за достављање понуда за услуге прања службених возила у власништву Центра за пружање бесплатне правне помоћи

Одлука о избору најповољнијег понуђача а услуге монтаже,баланса и оправке гума на службеним возилима

Одлука о избору најповољнијег понуђача за прање возила

Јавни позив за достављање понуда за услуге монтаже,баланса и оправке гума на службеним возилима

Позив за доставу понуда за пружање услуга интерне и екстерне презентације у 2016. години

Позив за доставу понуда за пружање услуга котизације за стручно усавршавање запослених из области финансија и рачуноводства, јавних набавки и правних области у 2016. години

Јавни позив за достављање понуда за услуге хотелског смјештаја у земљи и иностранству 2016

Позив за достављање понуда за набавку услуга „Услуга техничког осигурања/обезбјеђења имовине Центра за пружање бесплатне правне помоћи, Канцеларија Бања Лука“ Одлука о избору најповољнијег понуђача