Postupci po Pravilniku iz Aneksa 2 dio B

Lista dokumenata

test

Arhiva

Postupci po Pravilniku iz Aneksa 2 dio B 2022

Nabavka usluge – Kotizacija za stručni seminar Nabavka usluge - hotelskog smještaja, u zemlji vila Vrbas Nabavka usluge - hotelski smještaj u zemlji vila Vrbas B.Luka Nabavka usluge - hotelskog smještaja Zlatibor Nabavka usluge - stručni seminar savez računovodja i...

Postupci po Pravilniku iz Aneksa 2 dio B – 2021

Nabavke usluge – hotelskog smještaja u inostranstvu, na Zlatiboru Nabavka usluge kotizacije - seminar na Zlatiboru za „Zepter Passport“ Banja Luka Nabavke usluge – hotelskog smještaja u zemlji – u Trebinju Nabavka usluge montaže i balansa guma, Kancelarija Istočno...