Обрасци

Oстварите право на бесплатну правну помоћ

Како бисмо вам олакшали и убрзали поступак остваривања права на бесплатну правну помоћ, на овој страници можете да преузмете одговарајући образац (прочитајте доње упутство како бисте видјели који образац Вам је неопходан), попуните га и са попуњеним обрасцем дођите у једну од наших канцеларија.

1. Захтјев за остваривање права на заступање пред судовима у Републици Српској

Овај захтјев могу поднијети грађани којима је потребна бесплатна правна помоћ у заступању пред судовима, а и сти се подноси на основу финансијског критеријума, или на основу критеријума личног својства/статуса пред надлежним органом.

2. Захтјев за остваривање права на правну помоћ

Овај захтјев могу поднијети сви грађани, без обзира на финансијски критеријум, односно критеријум личног својства/статуса пред надлежним органом, а захтјев се односи на опште обавјештење о правима и обевезама, правни савјет и помоћ у попуњавању обрасца и правну помоћ у сачињавању писмена“.